1

Welke energiebedrijven zijn duurzaam, en wie zijn de grootste vervuilers?

Het nieuwste onderzoek naar de duurzaamheid van de Nederlandse stroomleveranciers werd op 17 oktober 2016 gepubliceerd. Hierop gebaseerd werd deze ranking gemaakt:

Ranking duurzaamheid Nederlandse stroomleveranciers 2016

De stroomleveranciers zijn door WISE, Natuur&Milieu, Greenpeace en de Consumentenbond beoordeeld op vier bedrijfsonderdelen:

  • (des)investeringen in stroomopwekking in de periode 2012-2016
  • eigen productie van stroom in 2015
  • de inkoop van stroom: zowel direct bij de bron als op de markt in 2015
  • de levering van stroom in 2015